Si po e skicon Industria Ushtarake Turke Hartën e Marrëdhënieve Ndërkombëtare me ato të….

Turqia po zgjeron fushën e kërkimit rajonal dhe ndërkombëtar për partnerë kryesorë në programet e zhvillimit të industrisë ushtarake, e cila zë një vend të rëndësishëm për Ankaranë për sa i përket ndërtimit të marrëdhënieve ndërkombëtare.

Monitorimi i strategjive turke në këtë drejtim tregon se ato tentojnë të ringjallin partneritetet e vjetra në programet e armëve dhe të ndërtojnë marrëdhënie me partnerë të rinj.

Ankaraja ka miratuar gjithashtu një qasje të thellimit të marrëdhënieve me furnizuesit e rregullt të ar.mëve konvencionale, me hapjen e tregjeve të reja për eksportet e ar.mëve, e cila ka provuar cilësinë dhe epërsinë e saj në shumë konflikte të fundit.