Ambasadori Ame.rikan foli ash.për ndaj Serbisë / “Ush.tarët Amerikanë nuk kanë Vd.ekur për ta bërë Serbinë e Madhe”….

Ambasadori Am3rikan në Kosovë, Philip Kosnett ka komentuar deklaratat e poli.tikanëve kosovarë rreth bashkimit me Shqipërinë. Diplomati amerikan është shprehur ushtarët ame.rikanë nuk kanë vd3kur për të krijuar Serbinë e Madhe apo Shqipërinë e Madhe.

Kosnett ka thënë se do t’i vinte inat që njerëzit në Kosovë të hi.qnin dorë nga shtetësia e Kosovës kur është pyetur për deklaratat naci0naliste nga poli.tikanët kosovarë për bashkim me Shqipërinë.