Bashkimi Evr0pian tregohet shumë butë ndaj Vladimir Putinit / Çka është arsyeja ?

Pas më shumë se 20 vjetësh, B.E-ja nuk ka gjetur një strategji të suksesshme për t’u përballur me presidentin rus Vladimir Putin. Ky i fundit nuk e respekton d0bësinë. B.E-ja e trajton secilën shk3lje të Kremlinit më shumë si diçka të iz0luar, të d.enjë për saksione të buta, sesa si një model sjelljeje që meriton në çdo rast një rea.gim më të f0rtë.

H3lmimi i Alexei Navalny dhe nd.alimi i tij sapo mbërriti në Moskë nga Berlini, duhet t’a nxisin Bashkimin Evr.pian që të adaptojë një strategji të ahspër dhe të bashkuar përkundrejt Rusisë së presidentit Vladimir Putin.