Greqia bleu 18 av1onë L.uftàràke dhe Jep Mesazhin e F.ortë / “Ne Po F.orcohemi andaj ju qe jeni kun.dër nesh duhët të m0s e….”

Greqia nënshkroi marrëv.eshje me vlerë disa miliardë eurosh me Francën për bl.erjen e 18 avi.onëve lutfarakë Rafale të prodhuar nga D.assault.

Marrëve.shja prej 2,5 miliardë eurosh u nënshkrua nga ministri i Mbr.ojtjes i Greqisë, Nikos Panagiotopulos, dhe homologia i tij franceze, Florence Parly në Ministrinë e Mbr.ojtjes.

Panagiotopulos theksoi se blerja e avi.onëve lutfarakë “është një moment historik në bashkëpunimin e mbro.jtjes dhe marrëdhëniet midis Greqisë dhe Francës”, duke shtuar se F.orca Ajrore Greke janë f0rcuar ndjeshëm.