Izraeli thotë se është i Gatshëm të Sul.mojë Iranin / Kemi Përg.aditur disa Plane 0peracionale për…

Shefi ush.tarak i Izraelit të martën paral.ajmëroi administratën e Biden kun.dër ribashkimit të marrëv.eshjes bërthamore të Iranit 2015, edhe nëse ajo ashp.ërson kushtet e saj, duke shtuar se ai ka urdhëruar f.orcat e tij të rritin përgatitjet për ve.prime të mundshme sul.muese kun.dër Iranit gjatë vitit të ardhshëm.

Komentet nga gjeneralejtnant Aviv Kohavi erdhën ndërsa Izraeli dhe Irani të dy kërkojnë të bëjnë presion mbi Presidentin Joe Biden përpara njoftimit të tij të pritur për qasjen e tij për t’u marrë me programin bërthamor iranian.

Në Iran, udhëheqësit thanë se nuk do të prisnin për një kohë të pacaktuar për të vepruar Biden. Marrëveshja e vitit 2015 vendosi kuf.izime në programin bërthamor të Iranit në këmbim të lehtësimit të sanks.ioneve ekonomike gjymtuese.

Izraeli e kun.dërshtoi me f.orcë marrëveshjen, duke thënë se ajo nuk përfshinte masa mbrojtëse të mjaftueshme për të parand.aluar Iranin nga zhvillimi i një ar.me bë.rthamore.