Koreja e Veriut Vj.edh të Dhënat e Shkencëtarëve të huaj për të Krijuar një….

Koreja e Veriut ka filluar të zhvillojë vak.sinën kun.dër k0ronavir.usit duke përdorur të dhënat e ‘hakuara’ nga shkencëtarët e huaj. Pavarësisht deklaratave të liderit suprem Kim Jong Un se nuk është shënuar asnjë rast pozi.tiv me C.o.v.i.d-1.9, zhvilluesit e vak.sinës pritet ta testojnë produktin e tyre tek njerëzit me simptoma të vir.usit.

“Daily NK” raporton se shkencëtarët në Universitetin Kim Il Sung po përdornin ekspertiza nga aktivitetet e të tjerëve, të cilat i kanë siguruar në mënyrë ile.gale për të vazhduar punën e tyre në Institutin e Kërkimeve Biologjike.

Vje.dhja e të dhënave është bërë vitin e kaluar para se të autorizohej ndonjë vak.sinë në Europë apo SH.B.A. Partia në pushtet në Korenë e Veriut kishte krijuar një njësi të specializuar të quajtur “Bureau 325” kushtuar inteligjencës së piraterisë në C.o.v.i.d-1.9, përfshirë vaks1nat.