Ministri i Mbrojtjes Greke Deklaroi ash.për ndaj Turqisë / “Turqia e kupton që Greqia po F.orc0het me Shpejtësi…

Ministri i Mbr.ojtjes Nikos Panagiotopulos deklaroi se pas 18 avi.onëve “R.afale” objektiv është edhe ble.rja e 40 avi.onëve të rinj lutfarakë.

“Programi ynë ka miratimin e kryeministrit dhe është në proces. Është shumë ambicioz dhe shtrihet në kohë. Ai përfshin jo vetëm blerjen e sistemeve të reja, të tilla si avionët “Ra.fale”, por edhe azhurnimin e sistemeve ekzistuese. Plani ynë parashikon blerjen e 40 av.ionëve të rinj lutfarakë. Deri më tani kemi arritur 18. Herët ose vonë do të diskutohet blerja e F-35” tha ai.

Por a është kjo lëv.izje një mesazh për Turqinë? “Turqia e kupton që Greqia po fo.rcohet me shpejtësi. Blerja e “R.afale” do të kthejë rrjedhën e pushtetit drejt palës greke. Por nuk është vetëm furnizimi i aeroplanëve. Ne po shkojmë përpara me sisteme të përparuara me aeroplanë dhe ar.më, por edhe në nivelin e infras.t.rukturës. Kjo shkon krah për krah me diplomacinë” përfundoi ai.