SH.B.A shtyjnë afatin për Kuf.izimet Tregtare dhe Investive me Kinën për arsyje të…

Shtetet e Bash.kuara kanë vendosur të shtyjnë kuf.izimet tregtare dhe për investime në kompani të caktuara ushtarake kineze, që janë të përfshira në listën e ze.zë ame.rikane. Në njoftimin e Departamentit amerikan të Thesarit thuhet se shumica e investimeve në këto kompani do të jetë deri më 27 maj.

Po ashtu, janë ndaluar transaksionet e letrave me vlerë midis kompanive që janë të përfshira në listë. Në muajin nëntor 2020, administrata e ish-presidentit amerikan Donald Tr.ump vendosi t’i kufizoj investimet nga SH.B.A në kompanitë kineze, gjë që Washingtoni pretendon se janë në pronësi ose të kont.rolluara nga ushtria kineze.